מסנן שמע חריץ לתדרי שמע 100Hz - 10KHz

תיאור:
מסנן חריץ משתנה עם מסננים לעבור גם גבוהים ונמוכים.

מסנן חריץ

הערות
במבט ראשון מעגל זה נראה מורכב למדי, אך כאשר הוא מפורק, ניתן לחלק אותו לקטעי פילטר של מעבר ועבודה נמוכה ואחריו מגבר מסכם עם רווח של כ 20 פעמים. מתח מסילת האספקה ​​הוא +/- 9V DC. ניתן גם לכוונן את הפקדים לשימוש כמסנן עצירת פס (מסנן) או מסנן פס פס.